حمل و نقل جاده ای

حمل و نقل جاده ای

یکی از روش های قدیمی جا به جایی محموله ها حمل و نقل جاده ای است. اهداف این روش از حمل و نقل در این است که تمامی محموله ها را به صورت سریع و امن و همین طور با هزینه های به صرفه ای برای متقاضیان جا به جا نماید. از روش حمل و نقل جاده ای و زمینی به شکل گسترده ای جهت جا به جایی محموله ها استفاده می شود. ممکن است یک قسمت از بار به شکل خرده بار و یا گاها با در نظر گرفتن شرایط  تمامی بار به وسیله ی کامیون جا به جا گردد. تمامی انجام امور حمل و نقل جاده ای دارای بیمه نامه بوده که این بیمه نامه ها مطابق با ارزش و نوع بار مشخص می شود و در همین راستا حمل و نقل جاده ای تنها با بارنامه های راهنامه و کارنه تیر و CMR ممکن می باشد.

به مشاوره احتیاج دارید

امروز از طریق ارتقاء مشاغل خود شروع کنید

ما راه حل های FM مناسب برای استفاده را ارائه خواهیم داد تا از عملکرد و کیفیت خدمات شما مطابقت داشته و انتظارات را برآورده سازیم.

contact@example.com | +98 456 7890

سوالات متداول