اخبار و مقالات

بررسی حمل و نقل دریایی کالا
ادامه مطلب

بررسی حمل و نقل دریایی کالا

هر ساله تعداد زیادی از کالا ها و محموله ها از طریق حمل و نقل دریایی جا به جا می شود که این امر به وسیله ی شرکت های مخصوص در زمینه ی حمل و نقل دریایی انجام می گردد. حمل و نقل دریایی به عنوان یکی از اصلی ترین بخش های تجارت شده است.

چگونگی بسته بندی کالا
ادامه مطلب

چگونگی بسته بندی کالا

در بسته بندی کالا برخی نکات مانند ساده بودن عملیات بسته بندی و باز کردن آن و همین طور راحت بودن بارگیری و تخلیه ی آن و حمل و نقل آن حائز اهمیت است و باید بسته بندی به صورتی باشد که محموله به سلامت به مقصد نهایی خود برسد.

بررسی انواع روش های ارسال کالا
ادامه مطلب

بررسی انواع روش های ارسال کالا

یکی از روش های قدیمی جابجایی محموله ها حمل و نقل جاده ای است. اهداف این روش از حمل و نقل در این است که تمامی محموله ها را به صورت سریع و امن و همین طور با هزینه های به صرفه ای برای متقاضیان جا به جا نماید. از روش حمل و نقل جاده ای و زمینی به شکل گسترده ای جهت جا به جایی محموله ها استفاده می شود